اینستاگرام

شماره تماس

آدرس

تهران، بازار سنگ تهران، نرسیده به سه راه دهکده المپیک، واحد۲، پلاک ۵۶، سنگ ماکو قنبرزاده

نمایندگی سنگ بازالت ماکو

مدیریت خانم علی اکبری

دفتر فنی مهندسی آسترکی

آدرس

مازندران،بابل،کمربندی غربی امیرکبیر غربی ب سمت مرزن آباد،سه راه اوشیب